Ziya Dalkılıç

Ziya Dalkılıç


Türk'ün sembolü BOZKURT

27 Aralık 2022 - 00:57

Değerli okurlarım, bir dönem dünya siyasetini meşkul eden, Avusturya, Almaya, Fransa, ABD ve Rusya gibi sömürge ülkelerince yasaklanan Bozkurt İşaretinin kökeni ve günümüzdeki konumu hakkındaki yazımla sizlerle beraberim.

Tarih boyunca milletler kendileri ile özleşen hayvanları sembol olarak görmüşler ve onları kutsallaştırıp yüceltmiştirler.

Bu sembollere örnekler verecek olursak bazı ülke ve milletler:
İngiltere – Aslan
Rusya - Bozayı
Kanada - Kunduz
İspanya - Boğa
İskoçya - Tek Boynuzlu At
İsveç - Sığın
Fransa - Horoz
Gibi semboller ile milletlerini temsil etmeyi seçmiş ve benimsemiştirler.

Biz Türkler ise genellikle Avrasya ve Kuzey Amerika bölgesinde sürüler halinde yaşayan ve bilindik Kurtlara göre daha iri ve zeki olan Bozkurtları milletimize sembol olarak seçmişizdir.

Bozkurt, Göç Destanı ve Ergenekon Destanında geçmektedir ve ilk defa Göktürkler'de bayrak olarak kullanılmıştır.

Oğuz Destanı’nda, seferleri sırasında Oğuz Kağan’a Bozkurt yol gösterip
kılavuzluk yapmış, Oğuz Kağan’ın orduları bu sayede zaferler kazanmıştır.

Bozkurt Destanı’nda, ayakları ve kolları kesilip ölüme terk edilen bir oğlan
çocuğunu dişi bir kurt iyileştirip beslemiş; düşman askerlerinin genci öldürmek
istemesi üzerine de Altay Dağları’na kaçırıp kurtarmıştır. Daha sonra dişi kurt,
bu çocuktan gebe kalarak 10 oğlan doğurmuştur. Bu oğlanların büyüyüp çoğalması
ile, Türk soyu eriyip gitmekten kurtulmuştur. Hükümdar olan Aşına, Bozkurt’un
anısını unutmadığını göstermek için, çadırının önüne kurt başlı bir bayrak
dikmiştir.


Ergenekon Destanı’nda ise, Bozkurt, demir dağı eritip çıkan Türkler’e yol
göstermiştir. Ergenekon’dan çıktıktan sonra, Türklerin ilk hükümdarı Börte-Çine
(Boz-Kurt) adını almıştır.


Göç Destanı’nda, ana yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Türkler’e, bir Bozkurt
yol göstermiştir.

Bu destanlarda, Bozkurt’un şu nitelikleri ortaya çıkmaktadır:


Soyun devamını sağlamak.
Türkler’e kılavuzluk etmek.
Türkler’i felaketlerden kurtarmak.


Efsanelere dayanan bu inanış daha sonradan kurtların özgürlüklerine düşkün olmaları, aralarında korumacı olmaları, gözü karalıkları, korkusuz olmaları, esarete boyun eğmemeleri nedeniyle Türkler tarafından kendilerine yakın bulunarak sembol haline gelmiştir.

Bozkurt işaretine 10. y.y. İranlı Şair Firdevsinin Şeyhnamesinde de rastlanmaktadır. Türk kadınların minyatürünün yer aldığı bu eserde Bozkurt işareti yapan kadınlar resmedilmiş ve Türklerde kadının kutsallığı gösterilmiştir.

Çin de çıkarılan eserlere bakıldığında. Bozkurt İşareti yapan Türk hakanı Heykeli mevcuttur.
Bozkurt işaretinin, İslamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde, Türk hakanlarının zafer işareti olduğu, mağaralarda bulunan 6.yüzyıla ait “Türk hakanı heykeli” ile açıkça görülmektedir.

Bu sembol Türk hakanları tarafından başarı anlamına gelen bir zafer işaretidir.
Batıya göç eden, Hun, Kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti Soy belirteci olarak "Ben Türküm" manasında da kullanmışlardır.


Cumhuriyet döneminde Bozkurt sembolünü Mustafa Kemal Atatürk Banknot paralar dahil TBMM ve resmi kurum ve kuruluşta sembol olarak kullandırmış vefatından sonraki yöneticiler döneminden 1991 kadar neredeyse silinmeye yüz tutmuştur.


Milliyetçi Hareket Partisi’nin Merhum Kurucu Lideri Başbuğ Alparslan Türkeş’in 1991 yılında Sovyetler birliğinin dağılması ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması münasebeti ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlarından Merhum Ebulfeyz  Elçibey tarafından Bakü de düzenlenen ve 1 Milyonu aşkın Türk’ün katılımı ile gerçekleşen mitingde Azerbaycan halkının Başbuğ Türkeş’i Bozkurt işareti ile karşılaması ile Türkiye gündemine tekrardan büyük bir hızla giriş yapmıştır.


Ülkemizde Türk Milliyetçiliği fikrini savunan Ülkücüler tarafından hızla kullanılmaya başlanan bozkurt işareti, bir çok siyasi lider ve STK tarafından kullanılsa da gereksinimleri yerine getirilemediğinden ciddiye alınmamış ve günümüzde siyasi olarak temsili MHP ve Ülkücü Kadrolarca benimsenmiştir.

Millet Partisi kurucusu Merhum Osman Bölükbaşı ile merhum Başbuğ Alparslan Türkeş Kırşehir’de karşılaşırlar ve aralarında şu konuşma geçer;
Bölükbaşı: Yahu Türkeş siz bir işaret yapıyorsunuz, kurda benziyor. Onu anladık da, benim bildiğim sen Türkeş ona bir mana yüklemişsindir.

Türkeş: Elbette ağabey (Bölükbaşı Başbuğ’dan yaşça büyüktür)

Bölükbaşı: Peki nedir?

Türkeş: (Bir eliyle bozkurt işareti yapar, diğer elinin baş parmağıyla işaret ederek tarif eder) Bak ağabey, şu serçe parmak Türk’tür, şu işaret parmağı da İslam’dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır(dünyadır). Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Yani ağabey işaret ederek gösterir isek, şu çıkar: Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız. Diyerek cevap vermiştir.


Yanı sıra  Türk Mitolojisinde yer alan bazı hayvanlar şunlardır:
Kartal, Kartal Başlı Griffon, Garuda, Ayı, Ejderha, Aslan, Kaplan, At, Geyik

Türkler nesiller boyu birçok Hayvanı İslamiyet öncesi mitolojik olarak kültürlerinde barındırmış Müslümanlığı tercih eden Türkler ise bir dönem sonra Mitolojik Hayvanların varlık inançlarından soyutlanmıştır.
Türk İslam tarihinde Kartal, Bozkurt ve At gibi hayvanlar varlıklarını korumaya devam etmiştir. Günümüzde tüm dünyada Bozkurt işaretinin karşılığı Türk manasına gelmektedir.
Saygı ve sevgilerimle