İsmail Hakkı Ergün

İsmail Hakkı Ergün

Aliağa Medya / Genel Yayın Yönetmeni

Yerli Otomobil Rahatsız Etmiş

08 Kasım 2023 - 00:29

Türkiye’nin çok ciddi bir hamle ile kendi otomobilini yapma projesi   Amerika ve  Avrupa ülkelerini rahatsız etmiş..

Özellikle Almanları..

Nitekim de Almanya da  çıkan  Die Welt ‘de gazetesinde yapılan değerlendirmelerinde  bunun bir intihar olduğu, böyle bir proje için en az yarım milyor avro gerektiği, sonuçta bu paranın boşa  gideceğini  belirtmişler.

Tabii ki ülkemizde bazı kesimdeki insanlar da, ya ne gerek var bu kadar masraf yapıyoruz, bu proje ile dünya ile rekabet  edemeyeceğimizi  bu projenin havada  kalacak şeklinde olduğunu  konuşuyorlar..

Marshall Planı, 2.Dünya  savaşı’nde yıkıma uğramış Avrupa ülkelerine ekonomik  yardım yapılmasını öngören bir  plandır.

Marshall Planın’da içlerinde Türkiye’ninde bulunduğu 16 Avrupa Ülkesi için 4 Temmuzundan itibaren çalışmalarına başladı.

Türkiye Bu kanunda faydalanabilmek için 1948’de ABD le ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı.

ABD yardım  veriyor ancak kaynakların kullanımını da kontr altına alıyor.

1950‟li yıllarda ABD‟nin büyük desteği ile Türkiye‟de ulaştırma sisteminde bir “zihniyet değişikliği”ne gidilerek karayolu ulaştırma alt sistemi geliştirilmiştir.

1950‟li yıllardan sonra özellikle ABD‟nin mali desteği ve politika önerileri ile ulaşım sistemlerinin planlanmasında ve öncelikli tercihin belirlenmesinde ulusal çıkarlarımızla örtüşmeyen ve tümüyle karayolu ağırlıklı bir ulaşım politikasının izlenmesi sonucunda, demiryolu yapımı durma noktasına gelmiştir.

Oysa Cumhuriyet kurulduğunda  “Memleketi  Demirağlarla örme projesi vardı. Marshall Planı çerçevesinde  o da rafa kalkmıştır. 1959 ‘da başlayan İstanbul-Ankara Hızlı tren projesi  her nedense yıllar sonra  tamamlanmıştır

Ancak 1950‟li yıllarda, özellikle Marshall yardımının başlaması ile birlikte stratejik yol yapım konusu önem kazanmıştır.

Marshall planı çerçevesinde Türkiye‟ye dayatılan ulaşım politikası uyarınca demiryolları bir kenara bırakılarak, karayollarına yatırım yapılması öngörülmüştür.

Başlangıçta demiryollarının Avrupa‟nın en ileri teknolojisine sahip Almanlar tarafından, karayollarının ise zamanın en ileri otomotiv sanayisine sahip Amerikalılar tarafından, Türkiye‟nin öncelikleri göz ardı edilerek kendi öncelikleri ve askeri amaçlarına göre planlanması dikkat çekicidir.

Ulaşımda Demiryolu Gerçeği  2. Dünya savaşından kârlı çıkan otomotiv şirketleri tercihlerinin karayolu ulaşımı olduğunu çok net ifade etmişler ve Amerikan Ford, General Motors ve ABD petrol tekelleri bu politikanın başını çekmişlerdir. Bu isteklerde bulunan ABD’de karayolu taşımacılığı %43 iken Türkiyede %95 tir

Milli otomobil girişimiz boşa çıkacak ve milyarlarımız boşa gidecek !!... Peki böyle olacaksa  Almanya,Fransa  ve diğer Avrupa Ülkelerini üzer miydi yoksa sevindirir miydi. Şayet  Bu yerli otomobil girişimiş  gerçekten boş bir çaba içinde olsaydı   Avrupa bizi ayakta alkışar  tüm yerli yabancı  medya kuruluşlarıyla y yerli otomobil çabamıza destek  veririlerdi.

Almaya ,Fransa , bizim iyiliğimizi düşünerek boşa  para harcamamamızı istediğine mi inanalım yoksa kendi otomobillerinin  en kazançlı pazarını kaybetmek istemediklerini mi düşünelim !!!

Ülkemizde   bazı kesimdeki insanların düşüncelerine göre hareket edersek o zaman  Helikopter yapmayalım, Milli Tüfeğimiz olmasın,  Aselsanın  kurmayalım,   ne  gerek var  batı iyisini yapıyor onlardan alalım. Zaten elimizde  olanları  da geçmişte bu mantıkla hareket edip yok etmedik mi  evet ettik. Bununda acısını çektik ve çekiyoruz.

Kıbrıs Harekatında verdikleri tankların yolda kalması  ve ambargo  koymaların  yanı sıra günümüzde Piyade tüfeklerinin bile PKK’ya karşı kullanmamız için nota vermediler mi?

 Aselsanı Kurduk, Haberleşme teknolojide dünya ile yarışan bir kuruluş oldu  Mill Tüfeğimız,Atak Helikopterimiz, Tankımız öyle değil mi.

Kim ne derse  desin  Milli sanayimize milli üretimiz   sahip çıkmalıyız.Ülkemiz üretilecek yerli otomobiller  karayollarımızda  yer alırken Avrupa da  karayolunun fatihleri  yerli otomobillerimiz olacaktır.

Yazımızın sonun da  Ülkemizin Kurucusu  Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü ile bitirmek istiyorum .

“Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz..” “Sanayi fabrikalarına ve maden sanayine yönelmiş genel ilgi teşebbüsü sağlayacak çare ve tedbirleri bulmak değişmez ve hayati ihtiyaçlarımızdandır.”

Saygılarımla
İSMAİL HAKKI ERGÜN / ALİAĞA 
09 KASIM 2017