İsmail Hakkı Ergün

İsmail Hakkı Ergün

Aliağa Medya / Genel Yayın Yönetmeni

Trafik sadece bir E değildir

08 Kasım 2023 - 00:14

Trafik, can ve mal güvenliğimiz için hepimizce büyük önem taşıyan bir alandır.
Doğru uygulanan her trafik kuralı riski azaltır.  
Trafikte hata oranının sıfır olması neredeyse imkansızdır.
"Trafik Güvenliği"nde tüm dünya ülkelerinin kabul ettiği 4E Faktörü vardır.
Bu faktörler şöyledir:
-Education(Eğitim)
-Enforcement (Denetim)
-Engineering ( Alt Yapı Mühendislik Hizmetleri)
 -Emergency (Sağlık...)
Bunların en önemlisi eğitimdir.
Ceza korkusuyla insanlara trafik kültürünü benimsetemezsiniz.
Aksi takdirde, her yıl artan cezalara karşın;  trafik kazalarında azalma yaşanması gerekmez miydi?
Sonuç olarak...
Her yıl zam gören ceza miktarları ile trafik kazaları aynı oranda yükseliyor.
Yani cezalar bütçeye biraz daha fazla gelir sağlamak dışında, amacına ulaşmıyor-ki bu gidişle zor-
'Atalarımız, 'Ağaç yaşken eğilir' demiş.
Bu nedenle;  topluma trafik kültürünü küçük yaşlardan itibaren kazandırmalıyız.
Her milletin amacı ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda geleceğe iyi nesiller yetiştirmek, her anne babanın arzusu da ailesine, çevresine ve topluma faydalı çocuklara sahip olmaktır.
Peki bu kadar büyük bir sorun haline gelen trafik konusunda, toplum olarak yeterince trafik kültürüne sahip miyiz?
İsveç’te derler ki; “Eğer bir yerde çok fazla kasis varsa orada trafik kültürü düşüktür."
Tabii bu söze yere dikilen dubaları da eklemeliyiz.
Bu sözü açıklamak gerekirse;  “Tabelayı okumak yetmiyorsa, okuduğunu anlamıyorsa, fiziksel engel ile durdurmak zorunda kalıyorsun demektir."
 Bu da o yerin trafik kültürü ve  gelişmişlik seviyesinin özetidir bence.
Evet, trafikte en önemli husus 'eğitimdir' demiştik.
İsveç Milli Yol ve Ulaştırma Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Kenneth ASP çocuklarımızın yüzde 50'sinin hayatları boyunca trafik kazalarında yaralanacak veya öleceğini iddia etmektedir.
Bu nedenle...
-İngiltere'de Kraliyet Kazaları Önleme Kurumu (ROSPA)
-Fransa'da  Yol Güvenliği Konseyi ( La Prevention Routiere)
Ve Belçika, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde  trafik kültürü oluşturmak adına küçük yaştaki çocuklara yönelik  planlı-programlı eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
Ülkemize gelince...
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 125. maddesi şöyle der: "MEGSB'nca ilk ve orta öğretim de okulların ders programlarına eğitim amacıyla yeteri kadar zorunlu trafik dersleri konulur"
İlk başlarda 4, 5, 7, 8 ve 9'uncu sınıflarda seçmeli olarak trafik dersleri bulunmakta iken son zamanlarda  sadece ilkokulu 4'üncü ve 12'inci sınıf  seçmeli trafik dersleri verilmektedir.
Bazı yerlerde ise belediyeler tarafından yapılan  Trafik Çocuk Eğitim Parkları bulunmaktadır.
Eğitim parklarında verilen 30 dakikalık trafik eğitimi bence yeterli değildir.
Ayrıca...
Trafik Kanununun 125'inci maddesi  (Ek: 17/10/1996 - 4199/41 md.) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince yapacakları haftalık eğitim programlarının en az 30 dakikasını trafik eğitimi ile ilgili programlara ayırmak zorundadırlar. (Ek cümle: 21/5/1997-4262/4 md.)
Bu fıkra hükümlerine uymayan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar hakkında 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Radyoların Televizyonların yayınlarında trafik eğitimi konusunda kanuni yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ortada olup, maalesef RTÜK gerekli yaptırımları etkin bir biçimde uygulamamış, uyarı ve yaptırımlarında yayıncıları özdenetim ve meslek sorumluluğuna davet etmekle yetinmiştir.
Nihayetinde kazaları önlemek için herhangi bir tedbiri almadan önce, o tedbirin gerekliliğini topluma inandırmak gerekir.
Bu da ülke çapında ilgili kurumların halka inerek alınacak tedbirin hangi olumlu sonucu vereceğini açık ve yeterli şekilde izah etmeleri gerekir
İleri batılı ülkelerde, yürümesini ve konuşmasını öğrenen çocuğa, ilk olarak anne ve babası tarafından trafik kuralları konusunda bilgiler verilmekte ve kurallar uygulamalı olarak günlerce anlatılmaktadır.
Herkes sorumluluğunu bilmelidir. Evlerde anne ve babalar, okullarda da öğretmenler trafik kuralları konusunda çocukları aydınlatmalıdır.
 İlaveten... 
Ebeveynler trafik kurallarına uyma konusunda, çocuklara örnek olmalıdır.
Tüm ana-babaların en değerli hazinesi çocuklarımızın trafik eğitimiyle ilgilenmemiz onların yaşamını ve ailelerin mutluluğunu sağlayacaktır.
Kazasız Günler dilerim.
İsmail Hakkı Ergün
24 Ekim 2018