Buket Güven

Buket Güven

Uzman Klinik Psikolog

SOMATİZASYON

27 Ocak 2021 - 23:52

Somatizasyon, ruhsal sıkıntıların ve psikososyal stresin bedensel belirtilerle ifade edilmesidir. Somatizasyon bozukluğu olan kişiler birçok değişik semptomlara sahiptirler ve bu semptomlar tipik olarak birkaç sene sürer. Somatizasyon bozukluğunun semptomları sık baş ağrıları, sırt ağrısı, karınla ilgili kramplar ve pelvise ait ağrılardır. Diğer semptomlar eklemlerde, bacak ve kollarda ve göğüste ağrıdır. Somatizasyon bozukluğunda ayrıca mide bulantısı, kanama, kusma, ishal ve bağırsaklarla ilgili problemler görülebilir. SB olan kişilerde, tıbbi testlerin sonucu ya normaldir ya da kişinin semptomlarını açıklamaz. SB olan kişiler sıklıkla sağlıkları hakkında endişe duyarlar; çünkü sağlık problemlerine neyin sebep olduğunu bilmezler. SB semptomları diğer hastalıkların semptomlarına benzerdir. Bu bozukluğa sahip kişiler, başka bir hastalıklarının olmadığından emin olmak için birçok tıbbi değerlendirme ve testten geçerler.Ancak, hekimlerde dahil kimse tam olarak somatizasyon bozukluğunun semptomlarının neden başladığını bilmez. Bazı durumlarda beyine ağrı, basınç ve diğer hoş olmayan hisleri yollayan sinirlerle ilgili problem olabilir.
Somatik belirtiler yaşayan hastaların psikolojik özellikleri en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Somatizasyon terimini ilk kez Stekel adında bir psikanalist kullanmıştır. Geleneksel psikanalitik görüşe göre somatik belirtiler, kabul edilemeyen dürtü ve isteklerin bilinç alanına çıkmasını engelleyen savunma araçlarıdır ve rahatsız edici duyguların inkarı, bastırılması ya da rasyonalizasyonu somatizasyonla sonuçlanmaktadır. Bazı bireylerin ise çocukluk çağı travmatik yaşantıları nedeniyle duygusal yaşantılarını söze dökme yeteneğinin kısıtlandığı belirtilmektedir.Bu noktada ‘aleksitimi’ kavramına değinilmelidir. Aleksitimik bireylerin duyguları tanıma ve ayırt etme zorluğuna sahip oldukları, düşlem yaşantılarının zayıf olduğu ve işe vuruk düşünme eğiliminde oldukları bilinmektedir. Aleksitimik bireylerde sözelleştirilemeyen duygular bedensel belirtiler yoluyla ifade edilmektedir. Luminet, aleksitimiyi erken dönemdeki anne-çocuk ilişkisindeki bozukluklar ve yetersizliklerle açıklamaktadır. Ayrıca, aile içi şiddet olgularında somatizasyon oldukça sıktır.
Aile üyelerinde bedensel hastalık ya da hastalık davranışının bulunması ve çocuğun bedensel yakınmalar yoluyla çevreden ilgi ve sevgi toplamaya ilişkin erken deneyimleri ve ikincil kazançların varlığı somatizasyonu destekleyen etkenlerdir. Somatize eden birey kişisel ve kişilerarası sorunların bedensel belirtiler yoluyla aranması biçiminde bir davranış özelliği göstermektedir. Chaturvedi ve Bhandari yaptıkları bir çalışmada, somatik yakınmalarla başvuran olgular arasında gençlerin hastalık fobisi ve hastalıkla aşırı uğraş biçiminde bir hastalık davranışı sergilerken daha yaşlı olguların hastalıklarının ve yakınmalarının fiziksel bir nedeni olduğuna dair güçlü bir inanç beslemeleri biçiminde bir hastalık davranışı ortaya koyduklarını belirtmişlerdir.
Cinsiyet farkları açısından somatizasyon çalışmalarına göre, somatizasyonun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğü bulunmuştur. Burada kadınların, erkeklere oranla fiziksel yakınmalarını daha kolay dile getirebilmesi rol oynamaktadır.