Aliağa'daki O Bölge SİT alanı İlan Edildi

Aliağa'daki O Bölge SİT alanı İlan Edildi
Editör: Aliağa Medya
14 Ocak 2022 - 18:11
İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kapukaya Mahallesi'nde bulunan iki parsel, birinci derece arkeolojik SİT alanı ilan edildi.
Aigai Kazı Başkanlığı'nın talebi üzerine yapılan incelemelerde, Kapukaya Mahallesi, Tepavlu Mevkii'nde iki parselde arkeolojik bulgulara rastlanıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Izmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Aigai Kazı Başkanlığı başkanlığının talebi üzerine yaptığı incelemeler sonucunda Aliağa'nın Kapıkaya Mahallesi'ndeki iki parseli birinci derece arkeolojik SIT ilan etti.

Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“İzmir İli, Aliağa ilçesi, Kapıkaya Mahallesinde 147 ada 171 ve 174 nolu parsellerde yer alan şahıs ve hazine mülkiyetindeki tapuda vasfı koruluk olan taşınmazların sit talebi ile ilgili Aigai Kazı Başkanlığı'nın 16.07.2020 tarihli yazısı gereği, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey incelemeleri kapsamında tespiti yapılan alanın tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurul Müdürlüğüne iletilmiş oldas kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.02.2021 tarih ve 618443 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; İzmir Ili, Aliağa ilçesi, Kapıkaya Mahallesinde, 147 ada 171 ve 174 parsellerin kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fışinin uygun olduğuna karar verildi." İfadelere ver verildi.

AİGAİ ANTİK KENTİ

Aigai ören yerindeki ilk çalışmalar Fransız araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kentteki ilk araştırma 1881 yılında S. Reinach tarafından yapılmıştır. Reinach, Nemrut Kalesi’ndeki yerleşmenin ilk kez kendisi ve W.M. Ramsay tarafından incelendiğini söylemektedir. Kentteki ilManisa ili sınırlarında yer alan Aigai, antik dönemde Aspordene, günümüzde Yunt Dağı olarak isimlendirilen dağ silsilesindeki Gün Dağı üzerinde kurulmuştur. Yunt Dağı idari açıdan Manisa ve İzmir il sınırları içinde yer almaktadır. Toplam yüzölçümü 3.521,70 km² olan bu alan Kuzeyde Bakırçay (antik Kaikos), güneyde Gediz (antik Hermos) nehirleri, doğuda Kırkağaç ve Akhisar ovaları ile batıda Çandarlı Körfezi ile sınırlanmıştır. Yüksekliği 500-1000 m. arasında değişen tepeler ve bu tepeler arasındaki geniş düzlüklerden oluşan, Yunt Dağı’nın en yüksek noktası 1076 m.’de yer almaktadır.

Eskiçağda Lydia bölgesinin Aiolis ve Mysia bölgeleri ile olan sınırını Yunt Dağı oluşturmaktaydı. Yunt Dağı üzerinde kurulmuş olan en önemli antik merkez Aigai antik kentidir. Günümüze kadar elde edilen arkeolojik veriler ve sınır taşları, özellikle Hellenistik Dönemde, Yunt Dağı’nın önemli bir bölümünün Aigai kontrolünde olduğunu göstermektedir. W.M. Ramsay 1890 yılında yayınladığı kitabında, Aigai sınırlarının oldukça geniş olduğundan söz etmektedir.