Karşıyaka'da Memurlardan Hak Mücadelesi

İki Sendikadan Ortak Eylem

Karşıyaka'da Memurlardan Hak Mücadelesi
Editör: Aliağa Medya
21 Mart 2023 - 22:08

Karşıyaka Belediyesinde sular durulmuyor. Birbirlerinden farklı Memur Sendikaları dayanışma içinde Belediye önünde eylem yaptı. Maaşlarının ödenmediği ve bazı maddi haklarının kesintiye uğradığını ifade eden sendikaların temsilcilileri “Türk Yerel Hizmet-Sen ve Birlik Yerel-Sen olarak Sosyal Denge Sözleşmesi gereği her ay maaş ile birlikte ödenmesi gereken sosyal denge tazminatının gecikme ile verilmesi uygulamasına bir son verilmesi için toplandık. Karşıyaka Belediyesinde çalışan devlet memurları olarak sesimizi duyurmak istiyoruz” açıklamasını yaptılar.

Karşıyaka Belediyesinde uzun zamandır süren sosyal denge tazminatlarının ödenmemesi sorunu eyleme dönüştü. Eylemde konuşan Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir İl Temsilcisi Şevket Güçlü; “Karşıyaka Belediyesi ve yetkili sendikanın taraf olduğu ve iki tarafın anlaşarak imza altına almış olduğu Bu durum yeni bir sıkıntı değil uzun zamandır devam eden bir sıkıntıdır. Mevcut sosyal denge tazminatı ödemesinin gecikmesi sadece burada bulunan iki sendikanın üyelerinin değil Karşıyaka belediyesinde çalışan tüm memur emekçilerinin sorunudur. Burada bulunan iki sendika olarak tekrar ifade etmek istiyoruz Karşıyaka Belediyesi imza altına alınan sözleşmenin gereği üzerine düşen görevi yani maaş ile birlikte yatırması gereken sosyal denge tazminatını gecikmeli yatırarak bir hak gaspına sebep olmaktadır.” dedi

Düşman Değil, Hak Savunucusuyuz

Bizler burada bulunan iki sendika bu sıkıntıları daha öncede dile getirdiğimiz için düşman ilan ediliyoruz, yalancı ve kışkırtıcı oluyoruz. Bizler memur çalışanların mali ve özlük haklarını koruyan, memurlar için yeni hak ve menfaatler için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarıyız. Bizi yalancılık ve provokatörlük ile suçlayanlara sadece tek sorumuz var, Karşıyaka Belediyesi olarak bizzat imza altına aldığınız ve her ay maaş ile birlikte ödemeyi taahhüt ettiğiniz sosyal denge tazminatını zamanında yatırıyor musunuz? Karşıyaka Belediyesinde çalışan memur personelin beklediği cevap da budur.

Karşıyaka Belediyesi Mobingi Durdurmalıdır

Güçlü, “Bizler bu sıkıntıları dile getirince refleks olarak hemen cevap vermek yerine saldırıya geçip sendikaları yalan söylemek ile suçlamak üyelerini istifaya zorlamak, memur personel bunları konuşmasın ve belediye dışına çıkmasın diyerek mobbing uygulamak anlayışından vazgeçilmelidir. Karşıyaka Belediyesinde çalışan memur sadece verilen sözün yerine getirilmesini istiyor. Mobing suçtur. Hakkını isteyen insanlara böyle davranılmaz. Karşıyaka Belediyesinde hakkını arayan memurların idareciler eliyle baskı altınına alınarak mobbing uygulanması kabul edilemez. Çalışan ve üreten memur personelin hakkını aramasından daha tabi bir olay yoktur. Her hakkını arayan memura mobbing uygulaması, keyfi disiplin soruşturulmaları eliyle personelin korkutulmaya çalışmaları Karşıyaka Belediyesi ne hiç yakışmamıştır. Bu keyfi uygulamalar ve mobbin uygulamaları ile memur personele gözdağı vermeye çalışıyorlarsa Karşıyaka Belediyesi personeli ile arasında sağlıklı bir bağ kuramıyorlar demektir. Banka promosyon ihalesine niye katıldın, niye alkışladın diyerek personeli ifadeye çağırmak akıl işi değil, idarecilik hiç değildir.” Diyerek tepkisini gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi Ekonomik Sorun Oldu

Karşıyaka Belediyesinde yaşanan ekonomik sıkıntıların memurun omuzlarına yüklendiğini de söyleyen Sevket Güçlü, “Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Belediyelere İller Bankası üzerinden gelen paylarda bir düşüş olduğunu bizlerde biliyor ve durumun farkındayız. Bu arada Karşıyaka Belediyesi savunmasında iller bankasından gelen payda bir düşüş olduğunu belirtiyor doğru ama bu kesinti sadece Karşıyaka Belediyesine mahsus bir kesinti olmayıp diğer belediyelerinde payları azalmıştır. Buna rağmen diğer belediyeler taraf olarak imza altına aldıkları sosyal denge sözleşmesinden kaynaklı ödemeleri eksiksiz ve zamanında tam olarak yatırmaktadırlar. Memurumuzun yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir de Karşıyaka Belediyesi’nin yaşattığı sıkıntılar eklenmiştir.

Nezakete ve Ödemeye Davet

Sonuç olarak Karşıyaka Belediyesi acilen sosyal denge kaynaklı gecikmiş ödemelerini derhal yapmalı ve bundan sonraki ödemeleri zamanında ve eksiksiz yatırmalarıdır diyretk sözlerini sürdüren Türk Yerel Hizmet Sen İzmir İl Temsilcisi Şevket Güçlü, “Karşıyaka Belediyesinde ödeme sıkıntısı sadece memurlar ile sınırlı değil işçiler içinde aynı durum geçerlidir. Tekrar ifade ediyoruz derhal şu anda Karşıyaka Belediyesi bir ödeme planı hazırlamalı bunları personeli ile paylaşmalıdır. En azından önüne geleni para yok diyerek azarlayan Karşıyaka Belediyesi bürokratları bunu yapabilir diye düşünüyoruz. Bizler burada bulunan iki sendika olarak üyelerimizin her zaman yanında olduk bundan sonrada olmaya, haksızlıklar karşısında onların haklı sesi olmaya devam edeceğimizi buradan siz basın mensuplarının önünde bir defa daha belirtiyoruz.
Burada bizlerle birlikte olan, destek ve güç veren Birlik Yerel-Sen’in Genel Başkanı Sayın Reşat BOZAT Beyefendiye Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Burada bir kere daha gösterdik ki mücadelemiz çekişme ve gerginlik mücadelesi değil. Tamamen hak ve hukuk mücadelesidir.“ dedi.