Aliağa Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine 40 Milyon Tl Ödenek

Aliağa Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine 40 Milyon Tl Ödenek
Editör: Aliağa Medya
18 Ocak 2023 - 11:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazetenin mükerrer  sayısında yayımlandı. 2023 Yılı Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer almaktadır.

İzmir  özelinde 2023 Yılı Yatırım Programına baktığımızda; proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilmesi dikkat çekti. Yayımlanan kararla birlikte İzmir’de Tarım Orman Bakanlığı’nın, Enerji Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve üniversitelerin gerçekleştireceği projeler için ayırdığı bütçeler de belli oldu.
2023 Yılı Yatırımı Programında açıklanan Dokuz Eylül Üniversitesi  Mesleki  ve Cevresel  Hastalık Hastanesine  inşaatına  projelere ayrılan ödenek miktarı memnuniyetle karşılandı . Sağlık yatırım Dokuz Eylül Üniversitesi  Mesleki  ve Cevresel Hastalık Hastanesine  inşaatına 40 milyon Tl olarak belirtildi.

2023 Yılı Yatırımı Programında açıklanan İzmir’deki  projelere ayrılan ödenek miktarları ;
Baraj yapım çalışmaları için
-Küçük Menderes Beydağ (Depolama-Sulama) 1 milyon TL
-Kemalpaşa Yiğitler Barakı ve Sulaması 35 milyon TL
-Bakırçay Mansap Ovaları Depolama Sulama 35 milyon TL
-Bergama Bölümçam Göleti ve Sulaması 1 milyon TL
-İzmir Karaburun İçme Suyu 90 milyon
Sağlık yatırımları için
-DEÜ Aliağa mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi inşaatı 40 milyon
-DEÜ Diş Hekimliği ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi 30 milyon
-Ege Üniversitesi Hastanesi (büyük onarım ve teçhizat) 95 milyon 398 bin
-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi 60 milyon
Kültür alanında yatırımlar için:
-DEÜ Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması 5 milyon
-DEÜ Rees Köşkü Restorasyonu 15 milyon
-İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Yapımı 35 milyon 502 bin TL
-İzmir Eski TEKEL Binaları Müze ve Kültür Kompleksi (2. Etap) yapımı 250 milyon TL
-Efes Antik Tiyatrosu Restorasyonu 2. Kısım 15 milyon
-Urla Karantina Adası Restorasyonu 1 milyon TL
Diğer yatırımlar
-Jeotermal Sera OSB 60 milyon TL
-İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi 67 milyon 300 bin TL
-Alaçatı RES’in Yerli/Milli Rüzgar Türbini Üretimi 30 milyon TL
-İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 1 milyar 50 milyon TL (2023 için 180 milyon TL)
-Sahil Güvenlik Özdere Sahil Destek Tesisi ve Karakol İnşaatı 9 milyon TL
-Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Hizmet binası yapımı
75 milyon
Üniversitelerin toplamda yatırıma ayıracakları bütçe
-Ege Üniversitesi 234 milyon 950 bin TL
-Dokuz Eylül Üniversitesi 308 milyon 68 bin TL
-İzmir Bakırçay Üniversitesi 64 milyon 500 bin TL
-İzmir Demokrasi Üniversitesi 48 milyon
-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 123 milyon 4 bin TL
-İzmir Yüksek Teknoloji Enst. 108 milyon 500 bin TL